Øktplan #2 - 2022 inneholder 4 stasjoner. Økten kan kjøres på halv is hvor dere kan bruke 3 av øvelsene eller på full is hvor dere kan bruke alle om dere skulle være alene eller trene sammen. Den kan også kjøres dobbelt med 3 øvelser på halv is.

Det er viktig at det er nok trenere/støtteapparat på isen slik at alle stajonene kan gjennomføres på best mulig måte og at organiseringen er enkel gjennomførbar.

Det kan både være flere eller færre spillere pr. gruppe enn det er vist på tegningen

Kjør ca 10 min på hver stasjon. 

Lykke til!